สำหรับเจ้าหน้าที่

สำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค
Office of the Consumer Organisation Affairs
ติดต่อ 0 2123 8762   


วันที่ลง : 8/7/2565 9:35:00
นายทะเบียนแนะนำให้มีการยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค