สำหรับเจ้าหน้าที่

สำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค
Office of the Consumer Organisation Affairs
ติดต่อ 0 2123 8762   


ค้นหาโดย :
ตัวย่อจังหวัด
                                                                                                                                                                                ทั้งหมด   

ผลลัพธ์การกรอง ทั้งหมด จำนวน 346 รายการ
    เครือข่ายผู้บริโภคอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ กระบี่
    เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ (ฉบับแก้ไข) กระบี่
    ศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
    ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
    ศูนย์สิทธิผู้บริโภตเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
    ศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
    ศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
    ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
    ศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
    ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
    ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
    ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตบางแค กรุงเทพมหานคร
    สมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
    ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
    ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
    ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
    ศูนย์สิทธิผู้บริโภคแรงงานนอกระบบภาค กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
    ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
    ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
    ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
    ศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
    สมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
    สมาคมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร
    เครือข่ายนักวิชาการเพื่อผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร
    ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
    กลุ่มไพรเวชี ไทยแลนด์ (Privacy Thailand) กรุงเทพมหานคร
    ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตคลองสาน กทม. กรุงเทพมหานคร
    ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
    ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
    ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
    ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
    ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
    ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
    ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
    ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
    มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กรุงเทพมหานคร
    เครือข่ายพลังสังคมจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี
    กลุ่มคนรักสุขภาพเทศบาลเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
    กลุ่มคนรักสุขภาพบ้านเขาใหญ่ กาญจนบุรี
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิตำบลปากแพรก กาญจนบุรี
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลหนองโรง กาญจนบุรี
    ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาชนคุ้มครองสิทธิ์ กาญจนบุรี
    ศูนย์ประสานงานสิทธิชุมชน อำเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภคกาญจนบุรี กาญจนบุรี
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
    กลุ่มเพื่อนกมลาไสย/ฆ้องชัย กาฬสินธุ์
    ศูนย์บริการประชาชนตำบลสายนาวัง กาฬสินธุ์
    เครือข่ายวิทยุนักสื่อสารชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค กาฬสินธุ์
    กลุ่มเพื่อนไดโนเสาร์ กาฬสินธุ์
    กลุ่มเพื่อนคำม่วง กาฬสินธุ์
    ชมรมเด็กเยาวชนสตรีห้วยโพธิ์ห่วงใยใส่ใจผู้บริโภค กาฬสินธุ์
    องค์กรเครือข่ายเพื่อนกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
    หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ มาตรา ๕๐ (๕) จังหวัดกำแพงเพชร กำแพงเพชร
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
    สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
    ชมรมอาสาสมัครเพื่อผู้บริโภคอำเภอชุมแพ ขอนแก่น
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน (เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์) จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
    เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
    สมาคมคนพิการจันทบูร จันทบุรี
    ศุนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
    ศุนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา (ประเด็นเกษตรกร) ฉะเชิงเทรา
    ศุนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา (ประเด็นสตรี) ฉะเชิงเทรา
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค อำเภอบางน้ำเปี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา(ประเด็นคนพิการ) ฉะเชิงเทรา
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดฉะเชิงเทรา ประเด็นเกษตรกร ฉะเชิงเทรา
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.ฉะเชิงเทรา ประเด็นคนพิการ ฉะเชิงเทรา
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดฉะเชิงเทรา(อำเภอราชสาส์น)(ประเด็นเด็กและเยาวชน) ฉะเชิงเทรา
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง ประเด็นเด็กและเยาวชน ฉะเชิงเทรา
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา(ประเด็นเกษตรกร) ฉะเชิงเทรา
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา(ประเด็นผู้พิการ) ฉะเชิงเทรา
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ฉะเชิงเทรา ประเด็นผู้สูงอายุ อำเภอบางคล้า ฉะเชิงเทรา
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ฉะเชิงเทรา (ประเด็นเกษตร) ฉะเชิงเทรา
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา(ประเด็นคนพิการ) ฉะเชิงเทรา
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา (อ.แปลงยาว) (ประเด็นเกษตรกร) ฉะเชิงเทรา
    หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา๕๐(๕)ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน ชลบุรี
    หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน 50 (5) จังหวัดชลบุรี ชลบุรี
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี ชลบุรี
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี (ประเด็นเด็กและเยาวชน) ชลบุรี
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนตำบลโนนสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค อ.ประทิว ๑ ชุมพร
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อ.เมือง จ.ชุมพร ชุมพร
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ชุมพร
    เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อผู้บริโภค "ปะทิวนิวส์" ชุมพร
    เครือข่ายเยาวชนคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ตำบลแม่ไร่ เชียงราย
    เครือข่ายแรงงานนอกระบบตำบลดอยงาม เชียงราย
    ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย เชียงราย
    ศูนย์ประสานงานบริการชุมชนแม่สรวย เชียงราย
    ศูนย์สุขภาพสานใจชุมชนตำบลแม่อ้อ เชียงราย
    สถาบันการเรียนรู้เพื่อพัฒนาประชาสังคมเชียงราย (สรปส.) เชียงราย
    สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายเชียงราย เชียงราย
    สมาคมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา เชียงราย
    องค์กรผู้บริโภค อ.เวียงชัย เชียงราย
    องค์กรผู้บริโภคตำบลแม่ไร่ เชียงราย
    องค์กรผู้บริโภคตำบลต้า เชียงราย
    องค์กรผู้บริโภคตำบลสันติสุข เชียงราย
    องค์กรผู้บริโภคตำบลสันมะเค็ด เชียงราย
    เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย เชียงราย
    โครงการสตรีนานาชาติพันธุ์ เชียงราย
    เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลทรายขาว เชียงราย
    เครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV/ADIS อำเภอดอยหล่อ เชียงใหม่
    เครือข่ายองค์กรชุมชนอำเภอจอมทอง เชียงใหม่
    ชมรมเพื่อสุขภาพ ร.พ.ฝาง เชียงใหม่
    ชมรมผู้สูงอายุชุมชนหนองหอย เชียงใหม่
    ชมรมสู่ขวัญดอยหลวง เชียงใหม่
    มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน North Net foundation เชียงใหม่
    ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่
    ศูนย์ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่
    ศูนย์ประสานงานแม่ญิงฮักถิ่นสันทราย เชียงใหม่
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่
    องค์กรแคร์แมท เชียงใหม่ เชียงใหม่
    เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่
    คณะทำงานผักปลอดภัยบ้านห้วยงูกลาง เชียงใหม่
    ชมรมโกลบอลแคมปัสเชียงใหม่ เชียงใหม่
    ชมรมใจเขาใจเรา เชียงใหม่
    ชมรมไชยปราการยิ้มสู้ เชียงใหม่
    ชมรมผู้บริโภคอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่
    ชมรมผู้สุงอายุชุมชนบ้านใหม่ เชียงใหม่
    ชมรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (ช.อ.บ) เขตเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
    ศูนย์ประสานงานเครือข่ายแรงงานนอกระบบเชียงใหม่ เชียงใหม่
    องค์กรPerfect Life เชียงใหม่
    ชมรมเมฆขาว นครนายก
    ชมรมเรารักเเเม่น้ำท่าจีนนครปฐม นครปฐม
    เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครปฐม นครปฐม
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดนครปฐม นครปฐม
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดนครปฐม นครปฐม
    สหภาคีความร่วมมือภาคประชาชนจังหวัดนครปฐม นครปฐม
    ศูนย์ประสานงานคุ้มครองผู้บริโภคหน่วยรับเรื่องร้องเรียน อำเภอประทาย นครราชสีมา
    ศูนย์ประสานงานคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยรับเรื่องร้องเรียน อำเภอปักธงชัย นครราชสีมา
    ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค อำเภอหนองบุญมาก นครราชสีมา
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ นครสวรรค์
    ประชาคมงดเหล้าจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคประชาชนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี
    มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค นนทบุรี
    กลุ่มเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดน่าน น่าน
    เครือข่ายจิตอาสาจอมจันทร์พิทักษ์สิทธิ์ น่าน
    องค์กรศูนย์เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชน น่าน
    แสงตะวัน น่าน
    กลุ่มดาวพระศุกร์ น่าน
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนตำบลสระทอง บุรีรัมย์
    เครือข่ายตลาดนัดสีเขียวจังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
    สมาคมเพื่อผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลบ่อนอก ประจวบคีรีขันธ์
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบฯ ประจวบคีรีขันธ์
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบฯ ประจวบคีรีขันธ์
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบฯ ประจวบคีรีขันธ์
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
    องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคตำบลคลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์
    องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
    องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคตำบลปากน้ำปราณ ประจวบคีรีขันธ์
    สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี ปัตตานี
    เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลตะลุโบะ (ใหม่) ปัตตานี
    เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอปะนาเระ ปัตตานี
    เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอเมือง ปัตตานี
    เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลรูสะมิแล ปัตตานี
    เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอโคกโพธิ์ ปัตตานี
    เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลปะกาฮะรัง ปัตตานี
    กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสนามชัย - บ้านแป้ง พระนครศรีอยุธยา
    ชมรมคนพิการตำบลสนามชัย พระนครศรีอยุธยา
    ชมรมคนพิการตำบลเจ้าเจ็ด พระนครศรีอยุธยา
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
    องค์กรการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พระนครศรีอยุธยา
    มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา พะเยา
    กลุ่มแฝกริมน้ำตำบลแม่กา พะเยา
    กลุ่มผู้หญิงรักษ์สุขภาพตำบลบ้านใหม่ พะเยา
    กลุ่มฮักภูซาง พะเยา
    กลุ่มคนสามวัยสานสายใยสุขภาพ พะเยา
    เครือข่ายสตรีอำเภอภูกามยาว พะเยา
    กลุ่มผู้เสียหายเสาสัญญาณโทรศัพท์ตำบลน้ำแวน พะเยา
    เครือข่ายแรงงานนอกระบบตำบลแม่ลาว พะเยา
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา พะเยา
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดพะเยา พะเยา
    คณะทำงานส่งเสริมบทบาทหญิงชายในการพัฒนา จังหวัดพะเยา พะเยา
    เครือข่ายผู้หญิงรักษ์สุขภาพตำบลสันป่าม่วง พะเยา
    กลุ่มขับเคลื่อนเด็กและเยาวชนอำเภอแม่ใจ พะเยา
    กลุ่มเยาวชนต้นกล้าบ้านต๊ำ พะเยา
    สถาบันพัฒนาชุมชนเข้มแข็งจังหวัดพะเยา พะเยา
    กลุ่มสู้ชีวิตใหม่ พะเยา
    ศูนย์องค์รวมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา พะเยา
    ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม พะเยา
    องค์กรน้ำกว๊านหลากสี พะเยา
    ชมรมเพื่อนใจดอกคำใต้ พะเยา
    กลุ่มสายธารน้ำใจตำบลหนองหล่ม พะเยา
    กลุ่มบานบุรี พะเยา
    เครือข่าย PHA จังหวัดแพร่ แพร่
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดแพร่ แพร่
    เครือข่ายสตรีพิการ จังหวัดแพร่ แพร่
    สถาบันปุ๋มผญ๋า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ แพร่
    กลุ่ม M โกศัยนคร จังหวัดแพร่ แพร่
    คณะกรรมการเอดส์ ตำบลแม่ยางฮ่อ แพร่
    เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน สภาฮักแพงเบิ่งแงงคนมหาสารคาม (ใหม่) มหาสารคาม
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดยโสธร ยโสธร
    ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลหนองใหญ่ ร้อยเอ็ด
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนตำบลกู่กาสิงห์ ร้อยเอ็ด
    ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลเชียงใหม่ ร้อยเอ็ด
    ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลเทอดไทย ร้อยเอ็ด
    ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลหัวโทน ร้อยเอ็ด
    ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลเมืองบัว ร้อยเอ็ด
    ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลโคกล่าม ร้อยเอ็ด
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนตำบลธงธานี ร้อยเอ็ด
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
    ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลนาใหญ่ ร้อยเอ็ด
    ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลดงสิงห์ ร้อยเอ็ด
    เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
    ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
    ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลท่าหาดยาว ร้อยเอ็ด
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดราชบุรี ราชบุรี
    เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (ใหม่) ราชบุรี
    กลุ่มแสงตะวัน ลำปาง
    กลุ่มชาววัง ลำปาง
    ชมรมเพื่อนแก้ว ลำปาง
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลเสริมซ้าย ลำปาง
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลแม่กัวะ ลำปาง
    เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอห้างฉัตร ลำปาง
    เครือข่ายลำปางหนา ลำปาง
    เครือข่ายผู้ติดเชื้อ เอชไอวีเอดส์จังหวัดลำปาง ลำปาง
    เครือข่ายผู้บริโภคมุสลิมจังหวัดลำปาง ลำปาง
    ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคคนพิการตำบลแม่กัวะ ลำปาง
    ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปาง ลำปาง
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ลำปาง ลำปาง
    กลุ่มทานตะวัน ลำปาง
    กลุ่มเยาวชนอาสารถม้าลำปาง ลำปาง
    กลุ่มรวมน้ำใจ ลำปาง
    ชมรมพลังใหม่ ๒๐๐๑ ลำปาง
    ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคตำบลต้นธงชัย ลำปาง
    ชมรมใจประสานใจ ลำปาง
    กลุ่มเขลางค์เพื่อการพัฒนา ลำปาง
    สถาบันธรรมาภิวัฒน์ ลำปาง
    เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ลำพูน
    เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี เอดส์ จังหวัดลำพูน ลำพูน
    กลุ่มเยาวชนตำบลทากาศ จังหวัดลำพูน ลำพูน
    กลุ่มเอ็มลี้รักสุขภาพจังหวัดลำพูน ลำพูน
    กลุ่มช่วยเพื่อนชาวลี้ ลำพูน
    กลุ่มทอผ้าบ้านแม่ขนาด จังหวัดลำพูน ลำพูน
    กลุ่มฟ้าหลังฝน ลำพูน
    ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านตำบลป่าไผ่ ลำพูน
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดลำพูน ลำพูน
    ฮ่วมใจ๋หล่ายดอยจังหวัดลำพูน ลำพูน
    ชมรมชาวนาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ต. ห้วยเหนือ ศรีสะเกษ
    ชมรมชาวนาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ตำบลปรือใหญ่ ศรีสะเกษ
    ชมรมเกษตรอินทรีย์อาหารปลอดภัยตำบลหนองฉลอง ศรีสะเกษ
    ชมรมชาวนาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ต. กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
    ชมรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคชุมชนโนนค้อ ตำบลโนนค้อ ศรีสะเกษ
    ชมรมสภาองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคบ้านร่องเก้าเหนือ ม. ๑๕ ศรีสะเกษ
    ชมรมเครือข่ายหนองกุงคุ้มครองผู้บริโภค ศรีสะเกษ
    ชมรมจิตอาสาคุ้มครองผู้บริโภคตำบลโพธิ์ ศรีสะเกษ
    โคกสะอาดร่วมใจคุ้มภัยผู้บริโภค ศรีสะเกษ
    ชมรมเคียงคู่ ดูแลและใส่ใจคุ้มครองผู้บริโภคหนองมะเกลือ ศรีสะเกษ
    ชมรมรวมใจรวมพลังคุ้มครองผู้บริโภค ตำบลบก ศรีสะเกษ
    ชาวกุง เก่า ซ่ง ขาม ร่วมใจ ศรีสะเกษ
    องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคตำบลละลม ศรีสะเกษ
    ชมรมคนหัวใจเพชรตำบลโคกเพชร ศรีสะเกษ
    ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ตำบลโนนคูณ ศรีสะเกษ
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนตำบลบ่อแก้ว ศรีสะเกษ
    องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคชุมชนบ้านโพธิ์น้อย ศรีสะเกษ
    องค์กรผู้บริโภคด้านผักปลอดสารพิษในชุมชน ศรีสะเกษ
    ชมรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตำบลลิ้นฟ้า ศรีสะเกษ
    ชมรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตำบลยางชุมใหญ่ ศรีสะเกษ
    ชมรมเครือข่ายบึงบอนคุ้มครองผู้บริโภค ศรีสะเกษ
    ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลกุดเมืองฮาม ศรีสะเกษ
    ชมรมเครือข่ายคอนกามเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ศรีสะเกษ
    ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลขะยูง ศรีสะเกษ
    ชมรมรวมพลังคุ้มครองผู้บริโภค ตำบลโพธิ์ ศรีสะเกษ
    ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลน้ำคำ ศรีสะเกษ
    ผักปลอดสารอาหารปลอดภัย ศรีสะเกษ
    องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคตำบลบักดอง ศรีสะเกษ
    องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค เขต รพ.สต. ทับทิมสยาม 07 ศรีสะเกษ
    ชมรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคชุมชนหนองถ่ม ศรีสะเกษ
    ตำบลยางชุมน้อยใส่ใจผู้บริโภค ศรีสะเกษ
    สมาคมผู้บริโภคสงขลา สงขลา
    เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอรัตภูมิ สงขลา
    เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอหาดใหญ่ สงขลา
    เครือข่ายผู้บริโภค อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา สงขลา
    กลุ่มเครือข่ายผู้บริโภค ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ สงขลา
    เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอสทิงพระ สงขลา
    เครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสงขลา สงขลา
    เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอคลองหอยโข่ง จ.สงขลา สงขลา
    เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอเมืองสงขลา สงขลา
    เครือข่ายผู้บริโภค อ.จะนะ สงขลา
    เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลคลองขุด สตูล
    เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสตูล สตูล
    เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลทุ่งหว้า สตูล
    เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลเกตรี สตูล
    เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลขอนคลาน สตูล
    เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลนาทอน สตูล
    เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอทุ่งหว้า สตูล
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดสตูล สตูล
    เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลบ้านควน สตูล
    เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอควนโดน สตูล
    เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลบ้านควน สตูล
    เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ สมุทรปราการ
    สมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
    เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคตะวันตก สมุทรสงคราม
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
    สมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตก สมุทรสงคราม
    ศูนย์ประสานงานเครือข่ายผู้บริโภคอำเภอบางคนที (ใหม่) สมุทรสงคราม
    ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคตำบลหนองหว้า จังหวัดสระแก้ว สระแก้ว
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสระแก้ว สระแก้ว
    ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคตำบลพระเพลิง สระแก้ว
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.สระบุรี สระบุรี
    กลุ่มพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสระบุรี สระบุรี
    ศูนย์เพื่อผู้บริโภคจังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
    เครือข่ายผู้บริโภค อ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี
    ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคอำเภอคีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
    โครงการบริโภคสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
    ศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
    เครือข่ายจิตรอาสา เพื่อนช่วยเพื่อน สุราษฎร์ธานี
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค อำเภอไชยา สุราษฎร์ธานี
    ชมรมเมล็ดพันธ์บันเทิง สุราษฎร์ธานี
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนอำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เทศบาลเมืองสุรินทร์ (ใหม่) สุรินทร์
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพตำบลจารพัต (ใหม่) สุรินทร์
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพตำบลด่าน สุรินทร์
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพตำบลสนม สุรินทร์
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเทศบาลตำบลกาบเชิง สุรินทร์
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพตำบลศรีสุข สุรินทร์
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเทศบาลตำบลสังขะ สุรินทร์
    ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 13 อุดรธานี
    ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านโนนแสวง หมู่ที่ 11 อุดรธานี
    ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านโนนทรายฟอง อุดรธานี
    ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 6 อุดรธานี
    ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค หมู่ที่ 3 บ้านดอนม่วง อุดรธานี
    ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านเชียงกรม อุดรธานี
    ชมรมอาสาสมัครแจ้งเตือนภัยและรับเรื่องร้องเรียน หมู่ที่ 5 อุดรธานี
    ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านนาม่วง หมู่ที่ 1 อุดรธานี
    ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านเชียงกรม หมู่ที่ 14 อุดรธานี
    ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านโนนสา หมู่ที่ 12 อุดรธานี
    ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านดอนค้อ หมู่ที่ 2 อุดรธานี
    ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านหนองหญ้าม้า หมู่ที่ 7 ตำบลนาม่วง อุดรธานี
    ชมรมผู้บริโภคจังหวัดอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
    เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่าย อสม. อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี
    ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน อุบลราชธานี
    ชมรมเครือข่ายผู้รักสุขภาพ อุบลราชธานี