สำหรับเจ้าหน้าที่

สำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค
Office of the Consumer Organisation Affairs
ติดต่อ 0 2123 8762   


วันที่ลง : 7/6/2566 8:26:02
การประชุมหาพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพองค์กรของผู้บริโภคและการสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภค" ฉบับปรับปรุง และเตรียมการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ