วันที่ลง : 9/11/2564 20:41:00
ณ จังหวัดพะเยา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564