วันที่ลง : 9/11/2564 20:38:05
ณ จังหวัดลำปาง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564