รายชื่อองค์กรของผู้บริโภคที่รับแจ้ง

ค้นหาโดย :
  


ลำดับ ชื่อองค์กรของผู้บริโภค เลขที่คำขอ เลขทะเบียนองค์กร ข้อมูล
1 ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพิจิตร 11257 10/282/2567 อกผ.3
2 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพมุกดาหาร 11233 10/269/2567 อกผ.3
3 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 11190 10/243/2567 อกผ.3
4 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนและคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดหนองบัวลำภู 11187 10/245/2567 อกผ.3
5 ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดอ่างทอง 11177 6/4/2567 อกผ.3
6 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน สภาฮักแพงเบิ่งแงงคนมหาสารคาม 1184 10/223/2567 อกผ.3
7 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพตำบลท่าศิลา 1182 10/224/2567 อกผ.3
8 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ 1174 10/218/2567 อกผ.3
9 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนตำบลโนนสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ 1166 10/226/2567 อกผ.3
10 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เทศบาลเมืองสุรินทร์ 1161 10/212/2566 อกผ.3
11 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพตำบลจารพัต 1157 10/208/2566 อกผ.3
12 เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอปะนาเระ 1143 10/205/2566 อกผ.3
13 เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลตะลุโบะ 1136 10/206/2566 อกผ.3
14 ศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตบางกอกใหญ่ 1127 10/192/2566 อกผ.3
15 เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1120 10/193/2566 อกผ.3
16 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายผู้บริโภคอำเภอบางคนที 1110 10/181/2566 อกผ.3
17 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเทศบาลตำบลกาบเชิง 1100 10/179/2566 อกผ.3
18 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพตำบลด่าน 1099 10/178/2566 อกผ.3
19 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพตำบลสนม 1093 10/176/2566 อกผ.3
20 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพตำบลศรีสุข 1079 10/169/2566 อกผ.3
21 เครือข่ายจิตอาสาจอมจันทร์พิทักษ์สิทธิ์ 1074 44/4/2566 อกผ.3
22 เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต 298 10/164/2566 อกผ.3
23 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 291 10/160/2566 อกผ.3
24 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเทศบาลตำบลสังขะ 286 10/158/2566 อกผ.3
25 เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลรูสะมิแล 277 75/7/2565 อกผ.3
26 เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอเมือง 276 75/6/2565 อกผ.3
27 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ 256 10/155/2565 อกผ.3
28 ชมรมเรารักเเเม่น้ำท่าจีนนครปฐม 247 10/150/2565 อกผ.3
29 เครือข่ายผู้บริโภคอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 245 10/146/2565 อกผ.3
30 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนอำเภอเมืองสุรินทร์ 244 10/144/2565 อกผ.3
31 ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตดอนเมือง 236 10/138/2565 อกผ.3
32 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่าย อสม. อำเภอวารินชำราบ 217 10/128/2565 อกผ.3
33 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน (เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์) จังหวัดขอนแก่น 216 10/127/2565 อกผ.3
34 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนตำบลสระทอง 210 10/120/2565 อกผ.3
35 เครือข่ายตลาดนัดสีเขียวจังหวัดบุรีรัมย์ 204 10/116/2565 อกผ.3
36 เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอควนโดน 172 10/93/2565 อกผ.3
37 เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลบ้านควน 168 72/4/2565 อกผ.3
38 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา 161 10/86/2565 อกผ.3
39 ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตทุ่งครุ 146 10/78/2565 อกผ.3
40 ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตบางขุนเทียน 144 10/70/2565 อกผ.3
41 ศูนย์สิทธิผู้บริโภตเขตราษฎร์บูรณะ 142 10/66/2565 อกผ.3
42 ชมรมอาสาสมัครเพื่อผู้บริโภคอำเภอชุมแพ 137 10/64/2565 อกผ.3
43 สมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงคราม 128 10/69/2565 อกผ.3
44 ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตคลองสามวา 124 10/62/2565 อกผ.3
45 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนตำบลบ่อแก้ว 122 22/3/2565 อกผ.3
46 ดาวพระศุกร์ 111 10/51/2565 อกผ.3
47 แสงตะวัน 110 10/50/2565 อกผ.3
48 ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตบางกอกน้อย 109 10/49/2565 อกผ.3
49 องค์กรศูนย์เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชน 108 44/1/2565 อกผ.3
50 ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตพระนคร 105 10/55/2565 อกผ.3
51 องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคตำบลละลม 103 22/2/2564 อกผ.3
52 ศูนย์สิทธิผู้บริโภคแรงงานนอกระบบภาค กรุงเทพมหานคร 102 10/47/2565 อกผ.3
53 ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก 95 10/39/2564 อกผ.3
54 สมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร 94 10/38/2564 อกผ.3
55 ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค เขตบึงกุ่ม 93 10/37/2564 อกผ.3
56 ทดสอบระบบโดย จนท ส่วนกลาง 92 10/35/2564 อกผ.3
57 ศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตประเวศ 85 10/34/2564 อกผ.3
58 ศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตบางเขน 76 10/67/2565 อกผ.3
59 ศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตธนบุรี 70 10/68/2565 อกผ.3
60 ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตบางบอน 68 10/24/2564 อกผ.3
61 ศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตลาดกระบัง 66 10/90/2565 อกผ.3
62 ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตบางแค 64 10/28/2564 อกผ.3
63 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดขอนแก่น 61 10/21/2564 อกผ.3
64 เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน 51 10/19/2564 อกผ.3
65 ศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตบึงกุ่ม 47 10/63/2565 อกผ.3
66 ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตสะพานสูง 43 10/13/2564 อกผ.3
67 ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 36 23/1/2564 อกผ.3
68 สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขนแก่น 34 29/1/2564 อกผ.3
69 ศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภคกาญจนบุรี 33 57/1/2564 อกผ.3
70 เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลทรายขาว 23 46/1/2564 อกผ.3
71 ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 21 47/1/2564 อกผ.3
72 สมาคมคนพิการจันทบูร 10 10/7/2564 อกผ.3
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

งานกิจการองค์กรของผู้บริโภค